KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

ENA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş (“YADA SUSHI”) 6698 Sayılı yasa uyarınca, siz değerleri, üyeleri, müşterileri ve web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak aşağıda açıklandığı şekilde işlenecektir

www.yadasushi.com web sitemiz üzerinden, üyelik sözleşmemizi kabul ederek kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi, web sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürünler nedeniyle kurulan alım satım ilişkisi, web sitemizdeki iletişim alanından doldurduğunuz formlar kapsamında isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, satın aldığınız ürünlere dair bilgiler; bir hakkın tesisi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ve meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçeleriyle elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle işlenecektir. Yine web sitemizi ziyaretleriniz kapsamında, haklarınıza zarar vermemek kaydı ile ve meşru menfaatimiz doğrultusunda, web sitemizdeki sınırlı çerezler vasıtasıyla, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.yadasushi.com sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplayabileceğiz.

Biz YADA SUSHI; YADA SUSHI’nin kurumsal ve Franchise şubeleri burada belirtilen kişisel verilerinizi;

Üyelik ve mesafeli satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, siparişleriniz alınması ve sizlere ulaştırılması

Mal ve hizmet üretim, satış, satış sonrası destek hizmetlerinin kurgulanması ve icrası

Müşteri ilişkileri yönetimi

Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Amaçlarıyla işleyeceğiz.

Ad, Soyad, telefon ve e-posta adresinizden ibaret verilerinizin, YADA SUSHI’ye ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması amacına yönelik olarak kullanılması suretiyle tarafınıza elektronik ortamda gönderilecek ticari iletiler için ayrıca izniniz talep edilecektir. Elektronik iletişim izninizi üyelik sayfamızdaki ilgili kutucukları işaretleyip, kaydol tuşuna basarak verebilirsiniz. İzinlerinizi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alıyoruz. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitemizde mevcut kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından YADA SUSHI’ye daha önce bildirilen ve YADA SUSHI sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde info@yadasushi.com adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Bu kapsamda ilgili kişiler;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

ENA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: İSTİNYE MH. KORU CAD. NO:2/1 İÇ KAPI NO: 1 SARIYER / İSTANBUL
TELEFON: